لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد

[ad_1]

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد با نماد “سخرم” برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر، پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی […]

نوشته لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی شرکت سیمان خرم آباد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سیمان مجد خواف

[ad_1]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سیمان مجد خواف با نماد “سخواف” برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر، زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل عنوان شده است: پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ که به حد نصاب نرسید از […]

نوشته آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت سیمان مجد خواف اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خرم آباد

[ad_1]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خرم آباد با نماد “سخرم” برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در کدال منتشر شد. به گزارش سیمان خبر، زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل عنوان شده است: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده […]

نوشته آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خرم آباد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع